Korea Vietnam

Thời gian quốc tế

 
  • Hàn Quốc
  • Việt Nam

Thiết lập quan hệ ngoại giao

 

Dec 22,1992

Embassy News

Korea Today

Mạng xã hội
Đại Sứ Quán

 
  • Dokdo

  • Biển Đông (East Sea)

  • Goguryeo

  • Vấn đề hạt nhân Triều tiên